Zawiera opis działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego PTTK działającego przy Zespole Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach